“Olemise ilu” kui ümberpööratud loodusfilm

Filmil „Olemise ilu“ on mitmeid ühiseid jooni loodusfilmiga. Loodust kujutavad kaadrid täidavad suurema osa ekraaniajast, kaamera on vaatleval positsioonil astumata otsesesse kontakti filmitavaga ning jutustatav lugu kujutab elu kulgu läbi ühe aastaringi, mis on levinud raamiks loodusdokumentaalide puhul. Ent ometi ei ole tegu loodusfilmiga, sest filmi  keskseks objektiks ei ole mitte loodus, vaid inimene. Kui loodusfilmi puhul jutustab inimene lugu loodusest, siis „Olemise ilus“ on loodus pandud jutustama lugu Fred Jüssist. Nii on tegu omamoodi ümberpööratud loodusfilmiga, kus maastikud, millel me Jaan Tootseni filmis rändame on seatud peegeldama Jüssi mõttemaastikke.

Arutelu filmilõigu põhjal

  1. Tooge välja olulisemad märksõnad Fred Jüssi mõtetest antud filmiklipis.
  2. Milliste visuaalsete kujundite kaudu on need mõtted selles klipis vahendatud?
  3. Kas suudate meenutada veel taolisi visuaalseid metafoore filmist?

Fred Jüssi loodustaju vahendamine filmis

Rääkides looduse kujutamisest filmis on “Olemise ilu” operaator ja mitmete tuntud loodusfilmide autor Joosep Matjus öelnud, et loodust ja inimest ei ole võimalik filmis eraldada, sest loodust mõtestades laseme kõik läbi enda filtri ja see, mida me näeme, on meie enda sisemaailma peegeldus. Seega on loodus ekraanil alati juba kellegi vaatepunktist esitatud loodus mitte neutraalne keskkond. „Olemise ilus“ vahendatakse meile loodust just Fred Jüssi vaatepunktist - nii nagu tema seda kuuleb, näeb ja kogeb. Režissöör Jaan Tootseni sõnul tõstatuvad filmis mitmed maailma tajumisega seotud küsimused: Millised on meie meeled? Mida tähendab kui Fred Jüssi ütleb - "Hakkasin kõrvadega elama? Kui kuulata jõge, mida vesi meile räägib? Kuidas leida üles maailma mustrid? Mikro- ja makromaailm. Kuidas näha ilu seal kus me seda tavaliselt ei märka?"


Fred Jüssi on oma eriomast loodustaju jaganud Eesti looduskultuuri kontekstis, kasutades väga erinevaid meediume: tehes raadiosaateid looduse helimaastikest, jäädvustades loodust fotodel ja tegutsedes looduskirjanikuna. Need erinevad viisid loodusega suhestuda tulevad eraldi vaatluse alla ka järgnevates õppeteemades Loodus sõnas, Loodus pildis ja Loodus helis.

Lisamaterjal
  1. Intervjuu Joosep Matjusega ajakirjas Eesti Loodus (2018).
  2. Tiit Remmi artikkel “Märkmeid loodusfilmist ja selle seostest antropoloogilise filmiga” kogumikus “Eesti looduskultuur (2005).
  3. Intervjuu Rein Maraniga “Loodusfilmi tegemine on tunnete mäng” Sirbis (2008)
infoVaata seda lehte tahvlis või lauaarvutis, siis saad lahendada ka põnevaid ülesandeid.