Uus digitaalne õppematerjal kutsub avastama Fred Jüssi maastikke Jaan Tootseni filmis “Olemise ilu”. Uurime looduse vahendamist kinoekraanil ja looduskeskkonna kogemist sõnas, helis ning pildis.

“Loodus ekraanil” on mõeldud kasutamiseks põhikooli III astmes ja gümnaasiumis ning ka laiemalt huvi- ja keskkonnahariduses. Selles käsitletavad õppeteemad sobivad nii humanitaar- kui ka loodusainete tundidesse.

Õppematerjal keskendub Fred Jüssi eripärasele loodustajule ja selle vahendamisele “Olemise ilus”. Jüssi roll Eesti looduskultuuris on väga mitmetine – ta pole vaid looduskirjanik, aga ka loodusfotograaf, loodushäälte salvestaja, mõtleja jne. Film “Olemise ilu” on omamoodi kolaaž sellest Jüssi mitmekülgsest pärandist ja seetõttu võimaldab avada ühe filmi kaudu eri aspekte Eesti tugevast ja pikkade traditsioonidega looduskultuurist. Teisalt aitab läheneda ka looduse tunnetamisele ja salvestamisele eri tajumodaalsuste või meediumide kaudu – tekstid (nt looduskirjandus), heli (nt loodushelid), foto (loodusfotod) jne.

Õpikeskkonna loomisel oleme teoreetilises mõttes lähtunud suuresti eestis välja arenenud ja eesti looduskultuuri mõtestamiseks kasutatud ökosemiootikast. Ökosemiootika uurimisküsimused ja meetodid, mis keskenduvad looduse ja inimese (või laiemalt looduse ja kultuuri) tõlgenduslikele suhetele toetavad õpikeskkonna sisu ja ülesandeid - et ka õpilased just neid märgilisi suhteid oskaksid tähele panna ja mõtestada.

Ma ei ole uurija ega teadlane. Ma olen vaatleja. Ja mind on huvitanud nende vaatluste juures ennekõike seosed, tervik ja mind on väga paelunud selle asja ilu. Kui ma seda ilu kuidagimoodi jagada saan inimestega või elamusi sellest ilust – see sobib mulle kõige paremini.

Fred Jüssi

Bioloog, filmimees ja loodusfilosoof